Ostatnia Wieczerza

Martwa natura
Odlew z aluminium

Œw. Teresa z Lisieux
Hurtownia Róża w Katowicach

Pomnik Wolnoœci w Czechowicach-Dziedzicach
Rekonstrukcja pomnika autorstwa prof. Jana Raszki

RzeŸba konkursowa.
Projekt pomnika ku czci ofiar katastrofy
MTK w Katowicach

RzeŸba pełna, cz. I

RzeŸba pełna, cz. II

PłaskorzeŸba

Praca dyplomowa. 2005 r. ASP w Warszawie

RzeŸba plenerowa zespołowa

RzeŸba plenerowa